Spelling

Spelling


Voor wie is het?

Voor alle kinderen die spelling moeilijk vinden. Taal-/ spellingregels worden soms, vooral door beelddenkers, slordig gehanteerd. Beelddenkers gaan voor de inhoud en niet voor de juiste vorm. Spelling is dan een lastig ding.

Wat is het?

Bij de ondersteuning van spelling werkt FF Coachen met verschillende technieken. Het is nl. belangrijk om gebruik te maken van verschillende delen in de hersenen, zodat nieuwe informatie beter beklijft. Maak het bijzonder, leer met beweging en… oefenen maar!

Aanpak

De eerste keer zal onderzocht worden welke spellingscategorieën nog moeilijk zijn. Vervolgens wordt een plan van aanpak voorgesteld, waarbij de kinderen meestal 1 keer in de week ondersteuning krijgen. Dit kan zijn d.m.v. kleuren, tekenen, bewegen, schrijven, praten, luisteren, spelletjes en vooral veel herhalen. FF Coachen combineert en maakt bij de begeleiding o.a. gebruik van de Bellicon minitrampoline. Ook wordt er verwacht dat er thuis op speelse manier geoefend wordt.

Aantal sessies

Bij elk individueel kind wordt gekeken hoeveel sessies er nodig zijn.

© Copyright 2012 FF Coachen

Kinderen die spelling moeilijk vinden

© Copyright 2012 FF Coachen

Beelddenkers gaan voor de inhoud en niet voor de juiste vorm