Over ons

© Copyright 2012 FF Coachen

Wij geloven dat wij heel veel kinderen weer terug kunnen brengen in het huidige onderwijs systeem!


Franka van Beenen-Brink 

“Ik werk op een basisschool in Amsterdam als intern begeleider en ben moeder van twee kinderen. Dankzij Freek (mijn man) en mijn kinderen ben ik in aanraking gekomen met beelddenken. Ik volgde een cursus en herkende steeds meer in mijn thuissituatie; niet uit je woorden kunnen komen, middenin een verhaal beginnen, het niet kunnen plannen, totaal geen betekenis kunnen geven aan alles wat met cijfers te maken heeft. Alles leek op zijn plek te vallen. Mijn man en mijn zoon bleken beelddenkers te zijn! En het gekke was, ik begreep ze ineens stukken beter.

Vanuit mijn werk als leerkracht en intern begeleider weet ik dat het heel belangrijk is om te kijken naar wat een kind nodig heeft. Dat werd met deze kennis alleen maar versterkt. Wat heeft een visueel ingesteld kind nou nodig? Ik wilde mij verder specialiseren en werd beelddenkspecialist. Hier wilde ik absoluut meer mee doen.

Samen met Freek heb ik FF Coachen opgezet, omdat wij het enorm belangrijk vinden kinderen te helpen sterker in hun schoenen te staan. Hoe mooi is het om kinderen te zien stralen! Wanneer een kind goed in zijn vel zit, gaat het leren ook makkelijker. We kijken naar wat je kind nodig heeft en gaan daarmee aan de slag.”

Franka’s werkterrein

  • Beelddenkspecialist
  • Faalangst reductie trainer
  • Visueel screener/trainer bij vermoedens van fixatie disparatie

Freek van Beenen

“Ik ben al meer dan 20 jaar werkzaam op verschillende basisscholen binnen de Randstad en ben gespecialiseerd in het jongere kind. Tijdens mijn werkzaamheden in het onderwijs ben ik tegen veel leer- en gedragsproblematieken aangelopen. Zo kwam ik erachter dat sommige kinderen de lesstof maar lastig kunnen volgen en extra hulp nodig hebben naast de reguliere instructie tijd. Ik ben gaan zoeken en kwam achter het begrip ‘Beelddenker’ en ik heb bij ‘Bureau Bezem’ de opleiding voor beelddenkcoach gedaan. Dankzij deze opleiding en de geweldige begeleiding van Anneke Bezem, ontdekte ik dat ik zelf erg hoog scoorde op het gebied van beelddenken (zo’n 60% beelddenker en 40% taal). Dat maakt wel dat ik kinderen die op dezelfde manier proberen te leren, heel goed kan begrijpen en kan begeleiden.

Pas later kwam ik erachter dat ik zélf ook een HSP was. Een toen nog voor mij onbekende term. Maar het staat voor Hoog Sensitief Persoon. Verschillende kwartjes vielen voor mij op zijn plek en ik ben de opleiding van Sensikids coach gaan doen. Ik ben ook inmiddels een ervaringsdeskundige geworden op dit gebied, met als bonus twee geweldige kinderen die dezelfde gave hebben als ik en waar ik veel op heb kunnen oefenen. Hoog sensitiviteit is wel mijn expertise geworden binnen FF Coachen. Ik geef de kinderen graag training en ouder en kind graag adviezen op dit gebied.”

Freek’s werkterrein

  • Sensikids coach voor het (hoog) sensitieve kind
  • Faalangst reductie trainer
  • Visueel screener/trainer bij vermoedens van fixatie disparatie