Onderzoek

Onderzoek


Voor wie?

Voor kinderen die problemen hebben met lezen, spelling en/ of taal of kinderen die via de visuele leerstrategie informatie tot zich proberen te nemen, de zogenaamde beelddenkers, kunnen wij verschillende onderzoeken afnemen.

Wat is het?

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek kunnen wij een intake onderzoek afnemen. Dit is een oriënterend onderzoek, waarbij er naar een aantal verschillende dingen wordt gekeken alvorens er met een traject wordt gestart. Er wordt gekeken naar het beelddenken/taaldenken, ogen, geheugen en intelligentie. De combinatie van deze onderzoeken geeft ons inzicht in de problematiek en helpt ons bij het opstellen van een plan.

Wanneer een problematiek te complex is, kunnen wij een uitgebreid individueel onderwijskundig onderzoek afnemen. Dit is een compleet onderzoek met een schriftelijk verslag. Hierbij nemen we dan ook nog wat didactische onderzoeken af.

Aanpak

Wanneer u zich aanmeldt, gaan we eerst in gesprek om te kijken wat wij kunnen betekenen voor uw kind. Samen kijken we welk onderzoek voor uw kind nodig is.

Het intake onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Hierbij worden de volgende onderzoeken afgenomen:

  • beelddenkonderzoek d.m.v. Het Wereldspel
  • visuele screening d.m.v. de Bioptor en Van Ordenstar
  • non-verbale intelligentietest (Raven)
  • geheugenonderzoek (Vester)

Vervolgens maken we een nieuwe afspraak voor een mondelinge terugkoppeling, waarna we een advies uitbrengen voor een vervolgtraject.

Een uitgebreid individueel onderwijskundig onderzoek is een compleet onderzoek. Hierbij worden de volgende onderzoeken afgenomen:

  • beelddenkonderzoek d.m.v. Het Wereldspel
  • visuele screening d.m.v. de Bioptor en Van Ordenstar
  • non-verbale intelligentietest (Raven)
  • geheugenonderzoek (Vester)
  • verschillende didactische onderzoeken op gebied van lezen, spelling, en rekenen

Dit onderzoek duur ongeveer 3 uur. Na het onderzoek wordt een nieuwe afspraak gemaakt om het schriftelijke verslag uitgebreid te kunnen toelichten. Dit uitgebreide verslag krijgt u vervolgens mee naar huis.

 

© Copyright 2012 FF Coachen

Visuele screening gebeurt onder andere door middel van de Bioptor

© Copyright 2012 FF Coachen

We doen een beelddenkonderzoek door middel van Het Wereldspel

© Copyright 2012 FF Coachen

De samenwerking van de ogen wordt op verschillende manieren getoetst